Informujemy, że Kancelaria Kaczorowski wygrała kolejną sprawę przeciwko Santander Bank Polska S.A. Przyjrzyjmy się jej nieco bliżej.

Wydanie wyroku

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia Wydział I Cywilny, wyrok z 27.10.2021 r., sygn. akt I C 1183/19, SSR Małgorzata Wieczorek.

Kolejna wygrana z Santander Bank Polska S.A. (umowa „Ekstralokum”, d. Kredyt Bank S.A.):

  • SR Wrocław – Śródmieście potwierdza nieważność umowy kredytu hipotecznego „Ekstralokum”,
  • Zasądza na rzecz naszego Klienta wszystkie kwoty dochodzone pozwem:
    • 72.317,59 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemnaście 59/100)
    • kosztami postępowania w całości obciąża bank.

Podsumowanie sprawy

Wyrok nie jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. Tomasz Kaczorowski.

Jeżeli Ty także chcesz, abyśmy poprowadzili Twoją sprawę kredytu CHF skontaktuj się z naszą kancelarią. Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy Twojej umowy kredytowej.