Warto wiedzieć, że banki stosowały nielegalne wzorce umowne nie tylko wobec Frankowiczów. Takie sytuacje występowały również w przypadku zwykłych kredytów konsumenckich oraz banków, które nie udzielały kredytów “CHF”.

Dzisiaj chcielibyśmy przypomnieć jedną z prawomocnych wygranych naszych Klientów z Alior Bank S.A. Ta wygrana jest świetnym przykładem tego, że zawsze warto bronić swoich praw.

Opis danej sprawy:

Do naszej kancelarii zgłosili się Klienci, którzy otrzymali od Sądu Okręgowego we Wrocławiu nakaz zapłaty kwoty rzędu 130.000,00 zł na rzecz Alior Bank S.A. Natychmiast zabraliśmy się za analizę ich umowy kredytowej. Już wtedy byliśmy pewni, że nie spełnia ona wymagań określonych w Ustawie o kredycie konsumenckim. Po przygotowaniu odpowiedniej argumentacji udaliśmy się z Klientami do Sądu Okręgowego.

Efekt wyroku

W efekcie zapadał bardzo dobry wyrok SO Wrocław, SSO Adam Maciński, 26.02.2020 r., I C 258/17:

  • uchylenie nakazu zapłaty
  • oddalenie roszczeń banku w całości i obciążenie banku kosztami postępowania – po apelacji banku, nasza prawomocna wygrana SA Wrocław, SSA Grażyna Matuszek (spr.), 05.10.2020 r., I ACa 665/20
  • oddalenie apelacji banku
  • obciążanie banku kosztami

Podsumowując sprawę, nasi Klienci uwolnili się od toksycznego kredytu i długu określonego przez bank na kwotę 130.000,00 zł. Dodatkowo przysługuje im roszczenie o zwrot nadpłaconego kredytu.

Sprawę prowadzili:

adw. Tomasz Kaczorowski www.kancelariakaczorowski.pl

adw. Katarzyna Łach (www.kancelarialach.pl)

Mamy nadzieję, że teraz już widzisz, że zawsze warto domagać się swoich praw. Jeżeli Ty również masz kredyt we Frankach lub inną napiętą sytuację z bankiem, zapraszamy do kontaktu.