Kolejna prawomocna wygrana z Bank Millennium S.A., chociaż w trochę zaskakujący sposób.

Wydanie wyroku

Przeciwnik:        Bank Millennium S.A.
Sąd:                     Sąd Okręgowy w Radomiu
                            Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wynik:                 wygrana / nieważność umowy

Sąd Apelacyjny we Lublinie, Wydział I Cywilny, wyrok z dnia 10.07.2023r., sygn. akt I ACa 380/23.

  • Sąd Apelacyjny oddala apelację banku od wyroku wstępnego Sąd Okręgowego w Radomiu, w którym sąd ustalił nieważność (nieistnienie stosunku prawnego) umowy kredytu CHF,
  • przy okazji, Sąd Apelacyjny z urzędu wykreślił z treści wyroku Sądu Okręgowego słowo „wstępny”, a zatem wyrok stał się ostateczny i prawomocny – ciekawe rozstrzygnięcie!
  • utrzymany wyrok Sądu Okręgowego w Radomiu, potwierdzona nieważność,
  • kosztami postępowania obciążony bank.

Podsumowanie sprawy

Uzyskany wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. Tomasz Kaczorowski.

Możecie Państwo skorzystać z pomocy naszej kancelarii w celu odzyskania należnych środków od banku. Bezpłatna analiza umowy i przedstawienie oferty : umowy@kancelariakaczorowski.pl