Kolejna prawomocna wygrana naszej kancelarii z Bankiem BPH S.A. (umowa dawnego GE Money Bank S.A.).

Przeciwnik:       Bank BPH S.A.
Sąd:                    Sąd Okręgowy w Gdańsku
                           Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wynik:                wygrana / nieważność umowy

Sąd Apelacyjny w Gdańsku, wyrok z dnia 30.10.2023r., sygn. akt V ACa 1012/22.

  • Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddala apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w którym zasądził kwoty z tytułu nieważności umowy kredytu CHF,
  • utrzymany wyrok Sądu Rejonowego w Okręgowego, potwierdzona nieważność,
  • kosztami postępowania obciążony bank,
  • Bank nie wnosi skargi kasacyjnej.

Podsumowanie sprawy

Uzyskany wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. Tomasz Kaczorowski.

Możecie Państwo skorzystać z pomocy naszej kancelarii w celu odzyskania należnych środków od banku. Bezpłatna analiza umowy i przedstawienie oferty : umowy@kancelariakaczorowski.pl