Kolejna prawomocna wygrana Kancelaria Kaczorowski przeciwko Getin Noble Bank S.A.

Wydanie wyroku

Przeciwnik:       Getin Noble Bank S.A.
Sąd:                   Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków
                           Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Wynik:              wygrana / nieważność umowy

Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział II Cywilny Odwoławczy, wyrok z dnia 13.02.2023r., sygn. akt II Ca 1480/22.

  • Sąd Okręgowy oddala apelację banku od wyroku i potwierdza nieważność umowy,
  • utrzymany wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków,
  • bankowi nie przysługuje zarzut zatrzymania,
  • kosztami postępowania w całości obciążony bank.

Podsumowanie sprawy

Uzyskany wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. Tomasz Kaczorowski.

Możecie Państwo skorzystać z pomocy naszej kancelarii w celu odzyskania należnych środków od banku. Bezpłatna analiza umowy i przedstawienie oferty : umowy@kancelariakaczorowski.pl