Prawomocna wygrana w 8 miesięcy!!! Legnicki Ekspres Sądowy. W ciągu 8 miesięcy od złożenia pozwu do Sądu Okręgowego w Legnicy – sprawa prawomocnie zakończona przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu. Sprawa w Legnicy zakończona na 1 terminie rozprawy. Kolejna prawomocna wygrana p – ko mBank S.A.

Wydanie wyroku

Przeciwnik:       mBank S.A.
Sąd:                   Sąd Okręgowy w Legnicy
                           Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Wynik:               wygrana / nieważność umowy

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Wydział I Cywilny, wyrok z dnia 25.11.2022r., sygn. akt I ACa 1811/22.

  • Sąd Apelacyjny oddala apelację banku i potwierdza nieważność umowy,
  • utrzymany wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy,
  • bankowi nie przysługuje zarzut zatrzymania,
  • kosztami postępowania w całości obciążony bank.

Podsumowanie sprawy

Uzyskany wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. Tomasz Kaczorowski.

Możecie Państwo skorzystać z pomocy naszej kancelarii w celu odzyskania należnych środków od banku. Bezpłatna analiza umowy i przedstawienie oferty : umowy@kancelariakaczorowski.pl