Kolejna prawomocna i ekspresowa wygrana z PKO. Umowa „Własny Kąt Hipoteczny. Prawomocna nieważność umowy kredytu frankowego w 11 miesięcy od złożenia pozwu!

Co prawda Sąd Okręgowy „obciął” odsetki ustawowe należne kredytobiorcom od banku ,przyjmując błędnie – w ślad za błędna interpretacją prezentowana przez Sądy w okręgu warszawskim – że odsetki są należne po złożeniu oświadczenia przez powoda. W ogólnym rozrachunku ta kwestia nie była istotna dla kredytobiorców. Natomiast po wyroku TSUE w sprawie C-140/22 jest jasne, że odsetki są należne kredytobiorcy od dnia wezwanie do zapłaty.

Wydanie wyroku

Przeciwnik:       PKO BP S.A.
Sąd:                   Sąd Rejonowy w Legnicy,
                           Sąd Okręgowy w Legnicy
Wynik:               wygrana / nieważność umowy

Sąd Okręgowy w Legnicy, wyrok z dnia 03 sierpnia 2023r., sygn. akt II Ca 423/23.

  • Sąd Okręgowy we Wrocławiu oddala apelację banku od wyroku zasądzającego na rzecz kredytobiorców kwoty z tytułu nieważności,
  • utrzymany wyrok Sądu Rejonowego w Legnicy, potwierdzona nieważność,
  • kosztami postępowania w całości obciążony bank.

Podsumowanie sprawy

Uzyskany wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. Tomasz Kaczorowski.

Możecie Państwo skorzystać z pomocy naszej kancelarii w celu odzyskania należnych środków od banku. Bezpłatna analiza umowy i przedstawienie oferty : umowy@kancelariakaczorowski.pl