Kolejna prawomocna wygrana przeciwko Bank Millennium S.A.

Wydanie wyroku

Przeciwnik:       Bank Millennium S.A.
Sąd:                   Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Wynik:              wygrana / nieważność umowy

Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział II Cywilny Odwoławczy, wyrok z 16.12.2022r., sygn. akt II Ca 1212/22, SSO Marek Kurkowski.

  • Sąd Okręgowy oddala apelację banku i potwierdza nieważność umowy,
  • Utrzymany wyrok Sądu Rejonowego,
  • Sąd potwierdza również, że bankowi nie przysługuje zarzut zatrzymania,
  • Kosztami postępowania w całości obciążony bank.

Podsumowanie sprawy

Uzyskany wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. Tomasz Kaczorowski.

Możecie Państwo skorzystać z pomocy naszej kancelarii w celu odzyskania należnych środków od banku. Bezpłatna analiza umowy i przedstawienie oferty : umowy@kancelariakaczorowski.pl