Kolejna wygrana Kancelarii Kaczorowski przed Sądem Najwyższym, tym razem z Santander Bank Polska S.A. (dot. umowy dawnego Kredyt Bank S.A.).

Wydanie wyroku

Przeciwnik:       Santander Bank Polska S.A.
Sąd:                   Sąd Najwyższy
Wynik:               odmowa przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej banku – nieważność.

Sąd Najwyższy

  • Sąd Najwyższy odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej Santander Bank Polska S.A. od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu,
  • w uzasadnieniu Sąd wskazuje, że eliminacja klauzuli przeliczeniowej powoduje nieważność umowy kredytu,
  • kosztami postępowania obciążony bank.

Podsumowanie sprawy

Uzyskany wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. Tomasz Kaczorowski.

Możecie Państwo skorzystać z pomocy naszej kancelarii w celu odzyskania należnych środków od banku. Bezpłatna analiza umowy i przedstawienie oferty : umowy@kancelariakaczorowski.pl