Kolejna prawomocna wygrana Kancelaria Kaczorowski przeciwko Santander Consumer Bank S.A.

Podkreślenia wymaga, że sprawa została przegrana w I Instancji. Sąd w składzie SSR Katarzyna Tybur – oddalił roszczenie kredytobiorcy. Uzasadnienie Sądu pozostawiało wiele do życzenia pod względem merytorycznym, w znacznej części w sposób rażący naruszało prawo. Po dokładnej lekturze okazało się, że Sąd skopiował uzasadnienie uchylonego (nieistniejącego) wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie ….., który został już wcześniej uznany przez Sąd Apelacyjny w Warszawie za wyjątkowo nietrafny.

Na skutek apelacji strony powodowej, reprezentowanej przez adw. Tomasza Kaczorowskiego, sprawą zajął się Sąd Okręgowy we Wrocławiu i po wnikliwej ocenie umowy dokonał zmiany wyroku Sądu Rejonowego, potwierdzając nieważność umowy. Pełna wygrana kredytobiorcy!

Wydanie wyroku

Przeciwnik:       Santander Consumer Bank S.A.
Sąd:                   Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
                           Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Wynik:               przegrana w I Instancji / wygrana w całości w II Instancji

Sąd Okręgowy we Wrocławiu, wyrok z dnia 20.01.2023r., sygn. akt II Ca 1453/22.

  • Sąd Okręgowy we Wrocławiu zmienia wyrok Sądu Rejonowego i zasądza wszystkie żądanie kwoty na rzecz kredytobiorcy,
  • umowa jest nieważna
  • kosztami postępowania za obie instancje w całości obciążony bank.

Podsumowanie sprawy

Uzyskany wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. Tomasz Kaczorowski.

Możecie Państwo skorzystać z pomocy naszej kancelarii w celu odzyskania należnych środków od banku. Bezpłatna analiza umowy i przedstawienie oferty : umowy@kancelariakaczorowski.pl