Informujemy o kolejnej wygranej naszego Klienta! Tym razem Kancelaria Kaczorowski wygrała sprawę frankową przeciwko Deutsche Bank S.A. i uzyskała bardzo dobry wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy w sprawie tzw. kredytu frankowego. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej.

Wydanie wyroku

Sąd Okręgowy w Legnicy Wydział I Cywilny, wyrok z 25.10.2021 r., sygn. akt I C 230/20, Sędzia SO Medard Rataj.

  • W tej sprawie Sąd dwukrotnie odraczał ostatnią rozprawę w nadziei, że Sąd Najwyższy w końcu podejmie się odpowiedzi na pytania prawne przedstawione przez I – szą Prezes SNN,
  • Ostatecznie Sąd Okręgowy doszedł do słusznych wniosków, że oczekiwanie na jakiekolwiek rozstrzygnięcia w SN nie ma sensu, a słynna uchwała frankowa pozostaje na razie „uchwałą widmo”,
  • SO Legnica potwierdza nieważność umowy DB Polska, która to umowa została w całości spłacona przez Kredytobiorcę w 2016 r. wg salda wyliczonego przez bank na podstawie nieważnej umowy,
  • Zasądza na rzecz naszego Klienta wszystkie kwoty dochodzone pozwem:
    • 102.861,66 zł (sto dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden 66/100),
    • kosztami postępowania w całości obciąża bank.

Podsumowanie sprawy

Wyrok nie jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. Tomasz Kaczorowski.

Jeżeli Ty również chcesz, abyśmy poprowadzili Twoją sprawę kredytu CHF skontaktuj się z naszą kancelarią. Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy Twojej umowy kredytowej. Wtedy sprawdzimy, czy nadaje się ona do wszczęcia postępowania sądowego. Dodatkowo dowiesz się, o jaką kwotę możesz się starać.