To, że większość umów frankowych zawierała niedozwolone zapisy, jest coraz bardziej powszechną wiedzą. Jednakże sama podstawowa wiedza nie wystarcza do tego, by frankowicz mógł wygrać spór w sądzie. Z tego względu dzisiaj jeszcze dokładniej przyjrzymy się tematowi klauzul abuzywnych.

Klauzule abuzywne – czym właściwie są?

Klauzule abuzywne są niedozwolonymi postanowieniami zawartymi w różnego rodzaju umowach. Większość umów frankowych zawierała klauzule tego typu. Z tego względu, każdy frankowicz powinien dokładnie przejrzeć zapisy znajdujące się w jego umowie przed zgłoszeniem sprawy do sądu.

Zgodnie z artykułem 385 Kodeksu cywilnego niedozwolonymi postanowieniami umownymi są wszystkie te, które nie były indywidualnie uzgodnione z konsumentem, a także takie, które kształtują jego prawa i obowiązki w sprzeczny z dobrymi obyczajami i naruszający ich interesy sposób.

Wyróżnione przez nas postanowienie z Kodeksu cywilnego, nie dotyczy postanowień, które określają główne świadczenia stron. Wśród tych postanowień mogą znaleźć się informacje takie jak cena lub wysokość wynagrodzenia. Jednak dzieje się tak tylko, jeśli elementy te zostaną określone w sposób jednoznaczny.

Natomiast wspomniana wcześniej sprzeczność z dobrymi obyczajami, a także rażące naruszanie interesów są czynnikami, które musiały zostać spełnione łącznie. Co kryje się pod tymi nazwami? Postanowienia sprzeczne z dobrymi obyczajami dotyczą kwestii, które godzą w kontraktową równowagę obu stron umowy. Innymi słowy, w ułatwieniu przyjmuje się, że są to takie postanowienia, które nie umożliwiają realizacji wartości takich jak: szczerość, szacunek lub uczciwość wobec partnera kontraktu. W przypadku rażącego naruszania interesów konsumentów chodzi o dysproporcję praw i obowiązków stron, która przechyla się na niekorzyść konsumenta. Zalicza się do nich zarówno wymiar ekonomiczny, jak i wprowadzenie w błąd lub naruszenie prywatności.

Jak odszukać klauzule niedozwolone?

W odszukaniu klauzul niedozwolonych niezwykle pomocny będzie doświadczony prawnik. Profesjonalista nie tylko będzie lepiej wiedział, na które elementy zwracać uwagę, ale również stworzy odpowiednie uzasadnienie dla każdego z nich. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi rejestr klauzul abuzywnych.

Jednakże to, że Twoja umowa nie zawiera klauzuli zamieszczonej w tym rejestrze, wcale nie oznacza, że dane postanowienie jest zgodne z prawem. W takim wypadku wiedza prawnika będzie jeszcze bardziej przydatna. Frankowicz może również skontaktować się z miejskim lub powiatowym rzecznikiem konsumentów w celu skorzystania z jego pomocy.

Co zrobić, jeśli umowa frankowa zawiera klauzule abuzywne?

Jeżeli w umowie frankowej znalazły się niedozwolone klauzule z zasady, postanowienia opisane w ten sposób są nieważne. Jednakże nie oznacza to, że pozostała część umowy nie jest wiążąca. Co więcej, przypominamy, że dana umowa musiała zostać zawarta z konsumentem. Co to oznacza i dlaczego jest to tak istotne? Jeżeli frankowicz brał kredyt związany ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, nie jest uznawany w oczach prawa za konsumenta.

Frankowicz, którego umowa zawiera klauzule niedozwolone, ma znacznie większe szanse na wygranie swojej sprawy. Zazwyczaj taka umowa zostanie unieważniona. Czasami można się również spotkać z odfrankowieniem, jednakże jest to rzadziej spotykane.