W poprzednim 2023 roku przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądem Najwyższym zapadły kolejne wyjątkowo korzystne wyroki, które w praktyce przyznają Frankowiczom dodatkowe argumenty w starciu z bankiem. Banki stoją na straconej pozycji.

Gdy do tego dodamy następujące fakty. Nasze sądy w ponad 98% przypadków potwierdzają nieważność umów kredytów frankowych. Dotyczy to spraw prowadzonych przez adwokatów i radców wyspecjalizowanych w sprawach frankowych.

Ponadto, kredytobiorca który pozywa bank korzysta z uprzywilejowanej, stałej opłaty sądowej w kwocie 1.000 zł., a dodatkowo sprawa toczy się przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania kredytobiorcy.

Wniosek jest jeden – unieważnienie umowy kredytu frankowego jeszcze nigdy nie było pewniejsze i bezpieczniejsze niż w obecnym stanie orzecznictwa.

Jakich argumentów pozbawił banki Trybunał Sprawiedliwości EU?

Orzecznictwo sądowe w sprawach frankowych rozwijało się stopniowo latami. Aktualna linia orzecznicza to praktycznie w całości wyroki stwierdzające nieważność umowy kredytu frankowego.

Banki jednak nie złożyły broni. Kwestionują roszczenia o ustalenie nieważności. Dodatkowo próbowały i nadal próbują wywołać efekt odstraszający – poprzez żądanie od Frankowiczów tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału lub sądowej waloryzacji kapitału. Te wymyślone przez banki roszczenia miały na celu przede wszystkim zniechęcenie Frankowiczów do unieważnienia umowy kredytu. Dodatkowo banki próbowały stosować tzw. zarzut zatrzymania.

W przeważającej opinii adwokatów prowadzących sprawy frankowe – bankom nigdy nie przysługiwało żadne wynagrodzenie za korzystanie z kapitału ani inne formy rekompensaty z tytułu unieważnienia umowy. Przecież to bank skonstruował toksyczny produkt – niezgodną z prawem umowę kredytu frankowego, która naraziła kredytobiorcę na ogromne ryzyko kursowe. Nie ma więc uzasadnienia, żeby czerpał z niej dodatkowe korzyści.

Potwierdzenie tego stanowiska zostało zawarte w przełomowych wyrokach TSUE z 2023r., są to wyroki w sprawach C – 520/21 (wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – nienależne bankowi); C – 756/22 (waloryzacja – bezpodstawna); C – 28/22 (zarzut zatrzymania – nie przysługuje).

TSUE przesądził, że bankom nie przysługuje ani wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, ani sądowa waloryzacja. Innymi słowy – banki nie mogą żądać od Frankowicza żadnej opłaty jako rekompensata za unieważnienie umowy.

Efekt wyroków TSUE już widać w orzecznictwie Sądów Krajowych – te sprawy, w których Sędziowie czekali na rozstrzygnięcia Trybunału „ruszyły z miejsca” i są rozstrzygane na korzyść Frankowiczów..

Jakie jest aktualne orzecznictwo krajowe?

Niemal 98% wyroków Sądów Krajowych to wyroki na korzyść Frankowiczów, potwierdzające nieważność umowy kredytu CHF. W tą sama linię wpisuje się orzecznictwo Sądów okręgu świdnickiego, wrocławskiego, legnickiego czy jeleniogórskiego. Oczywiście banki nie składają broni i w każdym procesie będą się bronić, formułując twierdzenia niezgodne z prawem, jednak dobrze poprowadzona sprawa daje szanse na wygraną na poziomie statystyk korzystnych wyroków z 2023r. – ponad 90%.

Czym się kierować przy wyborze kancelarii?

Przede wszystkim skutecznością działania oraz ceną usługi. Zasadne jest również wybranie do swojej sprawy konkretnej kancelarii adwokackiej lub radcowskiej – profesjonalnego pełnomocnika wyspecjalizowanego w prowadzeniu spraw przeciwko bankom. To daje gwarancję rzetelnego prowadzenia sprawy oraz daje poczucie bezpieczeństwa i komfortu Frankowiczowi, a także możliwość osobistego kontaktu ze swoim pełnomocnikiem. Ponadto każdy adwokat posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które działa na zasadzie zbliżonej do OC posiadacza pojazdu. 

Czego unikać? Wszelkiego typu „kancelarii” działających jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, kancelarie odszkodowawcze i biura prawne. Często się zdarza, że nie mamy wtedy żadnej gwarancji, iż naszą sprawą zajmie się wyspecjalizowany pełnomocnik, nie ma osobistego kontaktu z osobą, która faktycznie prowadzi naszą sprawę w sądzie i nie mamy bezpieczeństwa w postaci ubezpieczenia.

Wszystkim Kredytobiorcom – powodzenia!

Możecie Państwo skorzystać z pomocy naszej kancelarii wyspecjalizowanej w sprawach frankowych:

tel. 71 780 63 74

www.kancelariakaczorowski.pl

Bezpłatna analiza umowy CHF (prosimy przesłać skan umowy i aneksów):

umowy@kancelariakaczorowski.pl

W odpowiedzi prześlemy wyliczenie korzyści z unieważnienia i kosztów postępowania.